?

Log in

No account? Create an account

ulfurinn

(no subject)

« previous entry | next entry »
Sep. 12th, 2012 | 11:52 pm

Ilves kaitseb geikogukonda: ligimese armastuseta Eesti ei jää kestma, vihkamise Eesti kaob

"Vaevalt, et vihkamine, sallimatus ja ebainimlik suhtumine kaasmaalastesse viib niigi väikest Eestit edasi," kaitseb president Toomas Hendrik Ilves seksuaalvähemuste õigusi.

Никакого противоречия нет: оккупанты -- не соотечественники, и к ним это, хе-хе, не относится.
Этот президент обречен на "получилось как всегда".

Link | Leave a comment | Share

Comments {1}

Re:Al

(no subject)

from: realterego
date: Sep. 12th, 2012 09:55 pm (UTC)
Link

:) мило...

Reply | Thread